titulek stránky Jaro Beneše
English version is here

Na této stránce jsou uvedeny různé komponenty pro Delphi, knihovny či nástroje.
V současnosti používám pouze Delphi 2007 a XE2/XE5.
Zdroje můžete využívat v souladu s licenčním ujednáním a s přihlédnutím ke sdíleným právům.
Není-li to výslovně uvedeno, není poskytována žádná podpora ani záruky.
Níže uvedené můžete používat na vlastní odpovědnost.

Děkuji všem za cenné připomínky jak k této stránce, tak k mým komponentům.
Historie aktualizací:
 • 15.06.2020 Aktualizovány komponenty a balíky pro kompatibilitu s verzí Seattle...Sydney

 • 10.04.2015 Aktualizovány komponenty a balíky pro kompatibilitu s XE8

 • 04.10.2014 Aktualizovány komponenty a balíky pro kompatibilitu s XE7

 • 28.04.2014 Aktualizovány komponenty a balíky pro kompatibilitu s XE6

 • 20.09.2013 Aktualizovány komponenty a balíky pro kompatibilitu s XE5

 • 05.06.2013 Aktualizovány komponenty a balíky pro kompatibilitu s XE4

 • 14.03.2013 Aktualizovány komponenty a balíky pro kompatibilitu s XE3

 • 2.02.2012 Aktualizovány komponenty a balíky (jbEdit, TinyDB...)

 • 22.12.2011 Aktualizovány komponenty a balíky (řetězce, TinyDB...XE2)

 • 29.08.2011 Komponenty byly aktualizovány.

 • 04.04.2011 Aktualizována stránka a komponenty

 • 30.03.2011 Aktualizovánky komponenty pro Delphi for .NET

 • 01.01.2011 Přidány další překlady systémových unit

 • 18.01.2009 jbDBF - aktualizace komponentu - velké díky pro Andreu Russoa!


 • Knihovna pro práci s řetězci jbStr [D5..D7,D2005-2007,2009,2010,XE..XE8, .NET BDS 2005/2006/2007] poslední revize 10.04.2015
  Knihovna je určená hlavně pro individuální formátování řetězců a obsahuje více jak 110 procedur a funkcí. Mými originálními funkcemi jsou např. Zip, Smash, Push, Insword, Hash, Mask, Count, Flop, Strip, Change, Mult, Num, Doc, Turn, Form, Trans, TestTo a další...
  Demonstrační program i se zdrojovým kódem (verse Win32 a .NET), kde je většina funkcí ukázána na jednoduchých příkladech.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projekt

  Stažení jbstr.zip (36 KB)
  PoznámkaTato sada funkcí je volně k použití.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponenty pro editaci vstupních údajů [D1..D7,D2005-2007, 2009..XE8, .NET 2005/2006/2007] poslední revize 10.04.2015
  Sada komponentů (43 celkem, 7+2 standardních, 14 potomků z RX lib, 8 potomků z
  VG2 Library a 12 ve svých DB-aware verzích). TPubEdit, TPubLabeledEdit, TPubMaskEdit, TPubLabeledMaskEdit, TPubComboBox, TPubLabeledComboBox, TPubComboBoxExm, TPubLabeledComboBoxEx jsou upravené standardní komponenty. Podpora pro .Net verze Delphi je pouze tam, kde to dává smysl (knihovny RxLib nebo VG2 Lib nebyly na .Net převedeny).
  Pokud máte k dispozici RxLibrary, je možné rozšířit úpravy i na další komponenty z této knihovny, jako je TPubCurrencyEdit, TPubDateEdit, TPubDirectoryEdit, TPubComboEdit, TPubFilenameEdit.
  V souboru jb.inc je možné přepínačem zahrnout/vyloučit kód pro RxLibrary.
  Potomek z TEdit, umožňuje externí validaci, formátování, konverze a umí měnit barvy při Focus (je-li Enabled=False, celé pole zešedne; při zaměření mění barvu).Původně jsem to dělal pro barvy a validace, ale posléze jsem ho rozšířil i o matematický parser (demo, autorem je Antonie Baars), kapitalizaci, required polí, povolenými znaky (Capitalize, ColorOptionsSet, ColorOnFocus, ColorOnNotFocus, EditType, Mask, Required, ValidChars) a novými eventy (OnConvert, OnError, OnMask, OnValidate, OnParse).V demu je použita knihovna jbStr (je zahrnuta) a je ukázán příklad jak ohodnotit rodné číslo, vyčíslit součet, ovládat pole, převádět z číselných soustav aj. Nově jsem doplnil další komponenty, aby v rámci aplikace měly "stejný kabát". V podstatě vše, co platí pro TPubEdit platí i pro TPubComboEdit (edit s tlačítkem z RxLibary). Byly doplněny některé validace a do TPubEdit navíc vložena možnost zobrazení hintu jó dlouhého řádku.
  Součástí je také 12 analogických komponent v DB-aware verzích.
  Prodpora pro knihovnu VG2 Library sestává z 8 komponentů, je analogická komponentům standardním, ale protože tato knihovna je komerční, nejsou zdrojové kódy k ní volně k dispozici jako u knihovny RX Lib.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource
  Stažení jbedit.zip (76 KB)
  PoznámkaTyto komponenty jsou volně k použití s přihlédnutím ke sdíleným právům.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponenty TPubStrGrid a TPubSortStrGrid [D1..D7, D2005-2007, 2009..XE8] poslední revize 10.04.2015
  Komponent TPubStrGrid obsahuje řadu rozšíření oproti standardnímu StringGridu. Obsahuje eventy pro individuální zarovnání OnGetAlignment a obarvení OnGetCellColor. Obsahuje funkce LoadFromFile a SaveToFile pro zjednodušení vstupů/výstupů standardního StringGridu a generování HTML table. Komponent TPubSortStrGrid je určen pro napojení na stringrid, který umožní setřídění hodnot např. podle určitého sloupce.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource

  Stažení jbstrgrd.zip (12 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TReadme [D5..D7, D2005..D2007, 2009-XE8] poslední revize 10.04.2015
  Jednoduchý komponent k zobrazení interního nebo externího (ze souboru) textu pro první přečtení, upozornění - například v instalačních programech.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource

  Stažení readme.zip (7 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TDBF pro přístup k DBF tabulce bez BDE [D1..D7,D2005-2007/2009..XE8] poslední revize 10.04.2015
  Tento komponent je prototypem a dělal jsem ho k náhradě všelijakých udělátek pro přímý přístup k DBF tabulce o běžném rozsahu do 10000 záznamů. Zamýšlel jsem udělat i nástroje pro zpracování indexů a dalších souborů a též se částečně odchyluje od standardu. Proto obsahuje formálně velké množství eventů. Bohužel, práce jsem po dvou týdnech prozatím pozastavil ale přivítám Vaše připomínky. Demo projekt na Create/Find/Query je přiložen. Velké díky pro Andreu Russoa, který převzal další rozvoj komponentu.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource

  Stažení jbdbf.zip (117 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TLabel3D [D1..D7,D2005-2007,2009,2010,XE..XE8] poslední revize 10.04.2015
  Komponent je rozšířením původního 3D efektu od Ray Konopky, který dále rozpracoval Jörg Lingner. Doplnil jsem další 3D efekty (tsLightRaised,tsHeavyRecessed + tsShadow), vložil možnost ošetřit reakci na WWW a E-mail adresu, přidal adjustovaný border a property Layout.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje komponent resource

  Stažení jblabel3d.zip (9 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponenty TZip, TUnZip [D1..D7, D2005-2007] poslední revize 10.04.2015
  Tyto dva komponenty jsou určeny k jednoduchému zabalení/rozbalení několika souborů do archívního formátu zipu, především pak podporují metodu deflate (knihovny ZLib dodávané na CD k Delphi), není potřeba externí DLL.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource

  Stažení jbzip32.zip (51 KB)
  PoznámkaTyto komponenty jsou volně k použití s přihlédnutím ke sdíleným právům.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [D5] poslední revize 29.04.2002
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi 5 Pro
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitD5.zip (7 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [D7] poslední revize 08.03.2006
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi 7
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitD7.zip (8 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [D2005] poslední revize 21.03.2005
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi 2005
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitD2005.zip (8 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [D2006] poslední revize 10.08.2010
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi 2006
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitD2006.zip (11 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [D2007] poslední revize 10.08.2010
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi 2007
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitD2007.zip (11 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [D2009] poslední revize 22.12.2011
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi 2009
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitD2009.zip (11 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [D2010] poslední revize 10.08.2010
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi 2010
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitD2010.zip (12 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [DXE] poslední revize 22.12.2011
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi xe
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitDXE.zip (12 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [DXE2] poslední revize 21.10.2011
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi XE2
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitDXE2.zip (13 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [DXE3] poslední revize 26.09.2012
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi XE3
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitDXE3.zip (13 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [DXE4] poslední revize 24.09.2013
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi XE4
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitDXE4.zip (13 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [DXE5] poslední revize 24.09.2013
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi XE5
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitDXE5.zip (13 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [DXE6] poslední revize 28.04.2014
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi XE6
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitDXE6.zip (13 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [DXE7] poslední revize 04.09.2014
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi XE7
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitDXE7.zip (13 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Překlady SysConst.pas a Const.pas [DXE8] poslední revize 10.04.2015
  Pro počeštění např. dialogů jsem přeložil unity SysConst a Const. Je to pouze pro Delphi XE8
  Obsahuje zdrojový kód

  Stažení PrelozeneUnitDXE8.zip (14 KB)
  PoznámkaVložte přímo do adresáře projektu.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TAppException [D5..D7, D2005..D2007] poslední revize 27.06.1999
  Zachycení výjimky v programu a zápis do souboru, toť to, co tento velmi jednoduchý komponent umí. Rozšířil jsem ho, aby uměl zapsat i uživatele (iniciuje se v onCreate hlavního formuláře) a uživatelský tvar zápisu do souboru. Vše se zdroji.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje komponent resource

  Stažení appex.zip (3 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Autor: Craig Ward
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TCubeSpin [D1] poslední revize 03.07.1999
  Komponent je spíše hříčkou než pro praktické použití, avšak povšiměte si, prosím, jakým způsobem je zde zacházeno s výpočtem v 3D prostoru. Upravoval jsem generování rychlé cykloidy (InitSin, FastSin, FastCos), nebylo (?) součástí objektu a bylo mi líto místa na datasegmentu; vše se zdroji.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje komponent resource

  Stažení ccube.zip (7 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Autor: neznámý
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TStretchHandle (+ glass button) [D1..D5] poslední revize 10.04.2015
  Populární komponent k zobrazení "kotvících potvůrek", umožňující hýbat s komponenty za běhu programu jako v IDE Delphi v době návrhu. Jednoduché a přitom velmi efektní. Obsahuje též komponent TGlassButton. Demo program přiložen, vše se zdroji.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource

  Stažení handles.zip (104 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Autor: Anthony Scott, 2335 N. Spaulding, Chicago IL 60647
  Upravil: John Biddiscombe
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent THeaderEx [D5..D7,D2005-2007] poslední revize 08.08.2002
  Komponent je rozšířením THeaderu resp. je doplněno několik property (Down) a eventů aby bylo možné reagovat na klik/dvojklik sekce (OnSectionClick/OnSectionDblClick) a aby bylo možné případně jednoduše překreslit sekce (OnSectionDraw) a nyní i s podporou Themes. Ale jinak je to THeader (není náhradou za THeaderControl, ale je s ním mnohem jednodušší práce).
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje komponent resource

  Stažení tabs.zip (9 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent THole [D5..D7, D2005..D2007] poslední revize 10.04.2015
  Komponent umožní jako hříčku zobrazit na formu docela efektní černou díru (použitelnou zřejmě jako Trash). Demo program je přiložen, vše se zdroji.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource

  Stažení hole.zip (7 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Autor: Matt Tagliaferry
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TLogFile [D1..D7,D2005-2007] poslední revize 07.04.2011
  Zápis o průběhu operace do souboru tzv. logu. Upravil jsem funkci pro zápis do souboru aby byla analogická jako u komponentu TAppException. Vše se zdroji.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje komponent resource

  Stažení logfile.zip (5 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Autor: Song Weng Sam
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TProgMan [D1..D7,D2005-2007] poslední revize 29.08.2011
  Nízkoúrovňový program manažer zapouzdřený do komponentu. Pro použití v instalačních programech jsem dopsal metodu pro vymazání programové skupiny. (7.9.1999) Vložil jsem též dvě rutiny pro vytváření asociace aplikace se souborem (FileRegister, FileUnregister ), neboť sem se to hodí.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje form resource

  Stažení progman.zip (13 KB)
  PoznámkaPoužití viz. readme soubor.
  Autor: Andrew McLean, AEROSOFT, Sydney, Australia
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent TTabSet [D5] poslední revize 08.08.2002
  Komponent je rozšířením TTabSetu o možnost nastavit transparentní pozadi (property TransparentBackground), například pod edity atp. Je to spíš hříčka, ale je to zajímavé a docela i efektní.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje komponent resource

  Stažení tabs.zip (9 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Hop na vrcholek stránky

  Komponent Themed RxDBGrid/DBGrid [D5..D7, D2005..D2007] poslední revize 04.11.2010
  Tento soubor obsahuje háček pro RxDBGrid a umožňuje aby se choval podle zavedeného Windows themes. Stačí umístit do adresáře projektu a uvést v sekci uses Delphi projektového souboru. Přiložena je verze i pro obyčejný DB grid, ze které jsem toto vytvořil.
  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource

  Stažení ThemedRxDBGrid.zip (10 KB)
  PoznámkaTento komponent je volně k použití.
  Hop na vrcholek stránky

  Animované kurzory [D1]
  Pár kurzorů pro použití v programech...


  ...a pár obrázků pro adresáře/složky:

  Velmi pěkně vypadají na pozadí oblohy s mraky ;-)
  Obsahuje komponent resource


  Hop na vrcholek stránky

  TinyDB - kompaktní souborová databáze [2005,2006,2007,2009,2010,XE,XE2,XE3,XE4,XE5,XE6,XE7,XE8/Seattle/Berlin] poslední revize 28.04.2016
  Sada komponent pro správu souborové databáze se standardním přístupem z Delphi. Kompletně se zdroji včetně správce DB a demonstračními programy. Uložení dat vyhovuje zákonu o ochraně osobních údajů.
  Komponenty jsem upravil pro použití v unicode Delphi, inline optimalizaci a pokusil jsem se o neumělé překlady z čínštiny do angličtiny.
  Poznámka: Komponent TTinyQuery je sice zahrnut, ale jeho použití pro selekty je poněkud problematické a nedoporučuji ho využivat. V původní verzi je též využito
  xQuery, aktuální soubor je přiložen.
  Zde je původní stánka projektu TinyDB.

  Obsahuje zdrojový kódObsahuje demo projektObsahuje komponent resourceObsahuje form resource
  Stažení TinyDB294U.zip (1330 KB)
  PoznámkaTyto komponenty jsou volně k použití jako opensource.
  Hop na vrcholek stránky

  wheels of engine on background
  mail me
  © 2015Jaro Beneš
  Všechna práva vyhrazena.

  Líbí se Vám tato stránka nebo komponenty ?

  Líbí!Nic mocNelíbí.